Remiks dokumentalny

Kurs składa się z pięciu warsztatów (lekcji), które objaśniają najważniejsze zagadnienia związane z remiksem. Uczestnicy kursu dowiedzą się o:

  • specyfice narracji internetowych; 
  • istocie kultury remiksu;
  • prawach autorskich i creative commons;
  • pozyskiwaniu materiałów;
  •  obsłudze sprzętu;
  •  programach do obróbki multimediów.


Uczestnicy kursu będą mieli za zadanie stworzyć na koniec własny remiks filmowy. W kursie internetowym weźmie udział młodzież z Bychawskiego Centrum Kultury.

Kurs jest realizowany w ramach projektu "Remiks dokumentalny"